Rusland: ‘Srebrenica is geen genocide’

Rusland heeft, net als China, Nigeria, Angola en Venezuela, een veto ingediend tegen een VN-resolutie om de massamoord op moslims in Srebrenica als genocide te bestempelen.
Turks.nl Redactie

Hierdoor kan de VN, de massamoord op moslims in Srebrenica niet als genocide bestempelen.

Verklaring
Vitaly Churkin, de Russische VN-ambassadeur beweert dat de door het Verenigd Koninkrijk opgestelde resolutie niet constructief, confrontationeel en politiek gemotiveerd was. Een VN-oorlogstribunaal in Den Haag kwalificeerde de massamoord al als genocide in 2004. Rusland vindt dat het bestempelen van de massamoord als genocide tot meer verdeeldheid leidt op de Balkan. Daarnaast zou hierdoor de focus teveel op Srebrenica komen te liggen, terwijl ook Kroaten en Bosnische Serviërs hebben geleden tijdens de oorlog in het voormalige Joegoslavië. BBC publiceerde in 2007 een onafhankelijk onderzoek waaruit bleek dat bijna 100.000 mensen de dood vonden tijdens de Bosnische oorlog, waarvan 65% Bosniërs, 25% Serviërs, 8% Kroaten en de overige 2% onbekend waren.

Servië
Servië wordt gezien als de opvolger van Joegoslavië, omdat zij nooit zijn afgescheiden van de federatie. In 2003 veranderde het land de naam naar de Confederatie van Servië en Montenegro en gaat sinds 2006 door als de Republiek Servië. Servië veroordeelde de massamoord in 2010, maar weigerde het als genocide te erkennen. Niemand betwist een enkel feit omtrent deze massamoord, sommigen hebben enkel een probleem om het als genocide te bestempelen.

Srebrenica
De massamoord in Srebrenica wordt gezien als het dieptepunt van de Joegoslavische Burgeroorlog. Op 11 juli 1995 vielen Bosnisch-Servische troepen het door de Nederlandse VN-macht Dutchbat Srebrenica binnen. Het Servische leger en de ultranationalistische Schorpioenen deden dit onder de leiding van Mladic. Mannen en jongens werden gescheiden van vrouwen, waar Dutchbat aan meehielp om ”verdere escalaties te voorkomen”. Uiteindelijk vonden rond de 8000 moslimmannen de dood. Ze werden geëxecuteerd.

Relatie met Armeense kwestie
Rusland, een bekend bondgenoot van Armenië, erkende eerder wél een zogenoemde Armeense genocide. Er bestaat hier echter veel controverse over. Er zijn zowel geschiedenishistorici die het als genocide bestempelen, als geschiedenishistorici die vinden dat het geen genocide is geweest of er niet genoeg bewijs is om als genocide te kunnen worden bestempeld. Hierbij werd er door Rusland geen rekening gehouden met eventuele regionale verdeeldheid tussen Armenië en Turkije. De moorden van Armeniërs rond 1915, en in de twintigste eeuw op Turken werden eveneens door de vingers gezien. Volgens Ottomaanse archieven vonden ca. 523.000 Turken de dood door Armeniërs tussen 1910 en 1922. Anderen beweren dat dit getal rond de 2.5 en 3 miljoen doden ligt. Toch werden de ongeregelheden in 1915 als genocide bestempeld.