Turkse vrouw krijgt forse boete om dragen boerka

AvatarTurks.nl Redactie

Een Turkse vrouw op vakantie in Denemarken kreeg een boete van duizend Krohn (ca. € 135,00) opgelegd om het dragen van een boerka. Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is sinds een nieuw aangenomen wet in Denemarken verboden.

De Deense politie meldt dat de 48-jarige Turkse vrouw naar het politiebureau ging in de stad Arhus om haar toeristische visum te verlengen. Omdat daar haar gezicht bedekt was en alleen haar ogen zichtbaar waren kreeg ze een boete van duizend Krohn.

De vrouw verklaarde via een tolk niet op de hoogte te zijn van het nieuw ingevoerde verbod, maar de boete wel te zullen betalen. De politie eiste dat ze de boete direct zou betalen, omdat ze een toeriste is. Dat deed ze dan ook. Ze mocht pas vertrekken nadat haar gezicht zichtbaar was gemaakt, wat ze ook deed, waarna ze naar huis mocht, melden Turkse media.

Het verbod op gezichtbedekkende kleding is sinds 1 augustus in werking getreden. Sindsdien zijn drie personen beboet voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De wet is niet alleen gericht op boerka’s, maar ook bijvoorbeeld op het dragen van een nepbaard.

Bij de eerste overtreding van de wet is de boete duizend Krohn. De tweede overtreding bezorgt men een boete van 2 duizend Krohn. Bij een derde keer wordt de boete 5 duizend Krohn. Iedere overtreding daarna wordt bestraft met een boete van 10 duizend Krohn.