Vijfduizend Turkse kinderen overgeplaatst naar christelijke gezinnen

Al jaren worden Turkse kinderen in Europa weggehaald bij hun ouders en ondergebracht bij christelijke gezinnen.
Turks.nl Redactie

Volgens Ayhan Sefer Üstün, voorzitter van de mensenrechtencommissie in het Turkse parlement, gaat het op dit moment om ongeveer vijfduizend Turkse kinderen. Zij worden na klachten van bijvoorbeeld mishandeling, door de jeugdzorg overgeplaatst naar weeshuizen of pleeggezinnen.

Volgens Üstün is hier sprake van volledige assimilatie. Kinderen beheersen hun eigen moedertaal niet en vaak worden ze met christelijke normen grootgebracht, waardoor ze hun eigen geloof verwerpen. In veel gevallen is het de biologische ouders zelfs verboden om nog langer enig contact te hebben met hun eigen kinderen.

Prof. Dr. Hacı Mehmet Günay van de universiteit van Sakarya zegt hierover het volgende: “Het is onacceptabel om islamitische kinderen weg te geven aan gezinnen met een andere geloofsovertuiging. Iedereen moet in een cultuur en omgeving opgroeien die bij hun eigen geloof hoort. Kinderen die niet in hun eigen cultuur opgroeien, kampen op latere leeftijd vaak met grote problemen.”

Volgens minister Bekir Bozdağ doet Turkije zijn best dit probleem op te lossen. Zo proberen verschillende instanties Turken in Europa over te halen zichzelf als adoptieouder beschikbaar te stellen. Ook worden er weeshuizen opgericht waarin Turkse kinderen opgevangen kunnen worden.

© Turks.nl / Esra Çakar

  • Loading...