VN brengt hulpgoederen naar Gaza

De Verenigde Naties gaan tonnen hulpgoederen die al twee weken in een Israëlische haven liggen naar Gaza brengen.
Turks.nl Redactie

De hulpgoederen zijn afkomstig van een hulpkonvooi dat twee weken geleden door Israël werd aangevallen toen het onderweg was naar Gaza.

Robert Serry, de speciale coördinator van de VN voor het vredesproces in het Midden-Oosten, zei tegen de VN-Veiligheidsraad dat Israël heeft ingestemd met het vrijgeven van de lading ‘met dien verstande dat de VN het humanitaire gebruik ervan in Gaza moet bepalen’.

VN-woordvoerder Richard Miron zei vanuit Jeruzalem dat alle vracht naar Gaza wordt gebracht. Hij kon niet zeggen of daar ook door Israël verboden goederen onder vallen. Als deze goederen echter wel deel uitmaken van de lading bepaalt ‘de VN hoe en waar ze worden gebruikt’. Wanneer de goederen naar Gaza worden gebracht is nog niet bekend.

Tot op heden hebben de leiders van Hamas in Gaza geweigerd de hulpgoederen te accepteren. Zij doen dit uit protest tegen de al ruim drie jaar durende blokkade van Gaza door Israël. Hamas wilde niet ingaan op de afspraak met de VN.

De raid op het hulpkonvooi op 31 mei, waarbij negen pro-Palestijnse activisten om het leven kwamen, heeft de aandacht van de wereld op de blokkade en de gevolgen ervan voor de anderhalf miljoen inwoners van Gaza gevestigd. Israël is onder grote internationale druk komen te staan om de blokkade te versoepelen of op te heffen.

Dinsdag zei de Yuval Diskin, chef van Shin Bet, de Israëlische veiligheidsdienst, tegen een parlementaire commissie dat het opheffen van de zeeblokkade van Gaza Israël in gevaar kan brengen. De veiligheid van Israël wordt volgens hem echter niet in gevaar gebracht als er meer goederen naar Gaza worden gebracht via door Israël gecontroleerde grensovergangen.

Novum/AP