VN-onderzoek naar aanval Israël op stapel

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon gaat een internationale commissie instellen
Turks.nl Redactie

om de raid van Israël op het scheepskonvooi voor Gaza te onderzoeken. Dat heeft een zegsman bij het Israëlische ministerie van buitenlandse zaken gezegd.

Ban zou willen dat de voormalig premier van Nieuw-Zeeland Geoffrey Palmer, een deskundige op het gebied van maritieme wetgeving, de commissie voorzit. In de commissie zouden ook Israëlische, Turkse en Amerikaanse vertegenwoordigers plaats moeten nemen.

De roep om een internationaal onderzoek voert de druk op Israël op om uit te leggen hoe het kon gebeuren dat de poging om een schip met hulpgoederen te stoppen een dodelijke afloop had. Het zou tegelijkertijd licht kunnen werpen op de motieven en plannen van sommige opvarenden van wie Israël zegt dat het islamitische extremisten zijn die de Israëlische troepen wilden aanvallen.

Israël is tegen een internationaal onderzoek gekant, omdat het vindt dat het zelf wel in staat is een dergelijk onderzoek uit te voeren. Internationale betrokkenheid zou echter de diplomatieke spanningen met Turkije kunnen doen afnemen.

Novum/AP