Amsterdam heeft meer immigranten nodig

Turkse en Marokkaanse ondernemers zijn onmisbaar voor de Amsterdamse economie.
Turks.nl Redactie

Door vergrijzing heeft de stad meer buitenlandse ondernemers nodig, maar het politieke klimaat werkt afschrikwekkend.

Dit zegt hoogleraar Ewald Engelen.

Het is aan Turkse en Marokkaanse ondernemers te danken dat er nog zelfstandige winkels zijn in bepaalde Amsterdamse wijken. Autochtone ondernemers zijn vertrokken uit de stad of hebben geen zin meer in lange werkdagen met lage opbrengsten. Niet-westerse ondernemers namen hun plek over. Engelen: ”De middenstand is belangrijk voor de leefbaarheid van een wijk.”

Daarnaast constateert hij een opkomst van met name Turkse ondernemers in de zakelijke dienstverlening, zoals catering, schoonmaakbedrijven en automatisering. ”Turkse en Marokkaanse ondernemers zijn onmisbaar voor de Amsterdamse economie,” stelt hij. In de toekomst zal het belang van deze ondernemers door de vergrijzing alleen maar toenemen.

Nederland zal meer migratie moeten toestaan, zegt hij. Het huidige politieke klimaat staat haaks op wat Nederland nodig heeft. “De PVV heeft onderzoek laten doen naar de kosten van migratie. Het saldo zal nu inderdaad nog negatief zijn door de lage participatie van de eerste generatie migranten. Met name de derde generatie doet het veel beter en uiteindelijk heeft Nederland baat bij migratie”, meldt parool.nl.