‘AOW-leeftijd moet verder verhoogd’

De pensioenleeftijd moet worden gekoppeld aan de levensverwachting.
Turks.nl Redactie

Dat stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in een woensdag verschenen rapport over Nederland.

Verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar is volgens de OESO nodig om het begrotingstekort terug te dringen. De maatregel gaat echter niet ver genoeg, vindt de OESO, een organisatie van 31 landen voor samenwerking op sociaal-economisch gebied.

Omdat mensen ook in de toekomst steeds ouder zullen worden, zal de pensioenleeftijd steeds verder moeten worden verhoogd. De OESO stelt daarom voor de AOW-leeftijd te koppelen aan de gemiddelde levensverwachting. Dat is een ‘meer solide’ oplossing dan een eenmalige verhoging.

De OESO voorziet verder dat de pensioenen in de toekomst zullen dalen als gevolg van de kredietcrisis. Om ze op peil te houden zouden werknemers vier jaar langer moeten doorwerken of moeten de premies met 4,5 procent omhoog.

Verder vindt de OESO dat het nieuwe kabinet moet doorgaan met de invoering van de kilometerheffing. De organisatie noemt dit ‘een krachtig instrument om files te bestrijden en milieudoelen te bereiken’. Als landelijke invoering van de kilometerheffing niet haalbaar is, moet er een spitsheffing rondom grote steden komen. Ook moet de accijns op diesel omhoog.