CDA wil flink bezuinigen

DEN HAAG – Het CDA wil 18 miljard euro besparen op de overheidsbegroting komende kabinetsperiode.
Turks.nl Redactie

De partij wil ook investeren in onderwijs en lastenverlichting om bijvoorbeeld werken en ondernemen meer lonend te maken.

Om dat alles mogelijk te maken willen de christendemocraten in totaal tot in 2015 tot boven de 20 miljard euro bezuinigen om het overheidstekort weg te werken.
Dat schrijft het CDA in het maandag gepresenteerde concept-verkiezingsprogram Slagvaardig en samen. Lijsttrekker Jan Peter Balkenende benadrukte dat het niet ”om botweg bezuinigingen gaat”, maar dat er ook hervormd moet worden om in te kunnen spelen op de eisen van de toekomst.
Dat betekent onder meer een kleinere overheid, meer verantwoordelijkheid voor burgers, investeren in kennis en meer mensen aan het werk.

Staatsschuld
Het CDA wil in tien à twintig jaar de staatsschuld terugbrengen op het niveau van voor de economische crisis. Binnen twee kabinetsperioden moet het tekort worden omgezet in een structureel overschot.

De partij stelt nadrukkelijk te kiezen voor twee kabinetsperioden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen, ”omdat een langere periode een onverantwoorde wissel op de toekomst trekt”. Zo wordt gewezen op hoge rentelasten door staatsschulden en de dreiging van opnieuw een recessie na tien à twintig jaar.
Organisatie
Het CDA wil onder meer bezuinigen op de organisatie van de overheid door het aantal departementen te verminderen. Verder wordt de WW bekort tot een jaar, maar daarbij gaat wel een periode van loondoorbetalingsverplichting gelden voor werkgevers die personeel willen ontslaan. Ook wordt de AOW-leeftijd verhoogd en de loonontwikkeling in de publieke sector gekoppeld aan de inflatie.

Een andere grote bezuinigingspost is volgens Balkenende de zorg. De bedoeling is de eigen verantwoordelijkheid te vergroten, bijvoorbeeld via het eigen risico, maar het mag niet ten koste gaan van de kwaliteit en de bereikbaarheid van de zorg.
Wenselijk
De christendemocraten vinden lastenverhogingen niet wenselijk. Wel willen ze de lastendruk verschuiven: van minder belastingen op arbeid en winst naar meer heffingen op consumptie en milieuvervuilende activiteiten. Zo blijft het CDA nadenken over een vorm van kilometerbeprijzing voor automobilisten.