Helft Dexia-personeel Turks in 2014

Dexia wordt bank die de helft van zijn personeel en bijna 30 procent van zijn winst uit Turkije haalt.
Turks.nl Redactie

Tijdens een ‘Investor Day’ in Brussel stelt Dexia vandaag zijn strategische toekomstplannen voor aan de financiële markten. De uitgebreide presentatie onderstreept nogmaals dat de Belgisch-Franse bankgroep voor een ingrijpende metamorfose staat.

Wat eens een bank was die zichzelf uitriep tot ‘de wereldleider in financiering van lokale besturen’, vervelt tegen 2014 een klassieke retailbankgroep die ruim 60 procent van zijn inkomsten haalt uit de verkoop van klassieke bankproducten aan particulieren en bedrijven.

Wordt Dexia dan tot een soort Gemeentekrediet 2.0? Niet helemaal. Want in tegenstelling tot vroeger verschuift het zwaartepunt van de groep in sneltempo naar Turkije, dat de komende jaren de belangrijkste groeimotor wordt. Van de 10 miljoen particuliere klanten waar Dexia tegen 2014 op mikt, zullen er ruim 6 miljoen in Turkije wonen en ‘slechts’ 4 miljoen in België en Luxemburg.

Om die extra klanten aan te trekken zijn topman Pierre Mariani & co bereid zwaar in het land te investeren. Dexia gaat liefst 250 miljoen euro extra pompen in de opening van 300 extra bankkantoren, waardoor het totaal aantal kantoren van de Turkse dochter Denizbank de komende jaren zal oplopen tot 800. Dat is bijna evenveel als vandaag in België.

Het personeelsbestand van Dexia in Turkije zal daardoor groeien van 9.800 naar 15.000 werknemers. ‘Dat betekent dat tegen 2014 liefst één op twee Dexia-werknemers Turks zal zijn’, zei Stefaan Decraene, de topman van Dexia Bank België, gisterenavond op een persdiner. Bovendien verwacht Dexia dat het land tegen die datum ook bijna 30 procent van de winstbijdrage levert.

Decraene ziet enorme groeimogelijkheden in het land, dat dit jaar een economische groei van liefst 10 procent liet optekenen. ‘De leeftijdspiramide in Turkije verschilt bovendien fundamenteel van de onze. Een voorbeeld? De gemiddelde leeftijd van ons bankpersoneel is er 28 jaar en liefst 70 procent zijn vrouwen.’

Om de beleggers nog meer warm te maken doet Dexia bovendien ook een aantal concrete beloften. Zo zal er vanaf 2012 opnieuw een dividend in cash worden uitbetaald, die behoudens uitzonderlijke min- of meerwaarden, zal neerkomen op 30 procent van de winst. En die winst zal tegen 2014 opnieuw uitkomen op 1,8 miljard euro voor belastingen. Dat is ongeveer het winstniveau van voor de crisis.

Dexia herhaalt ook dat het meer dan op schema ligt om zijn balans tegen 2014 met 35 procent in te krimpen (tot minder dan 430 miljard euro) en zijn kortetermijnfinanciering terug te brengen tot 11 procent van de volledige balans. Tenslotte maakt de bank zich ook sterk dat de kapitaalbuffers ruim voldoende zijn om de nieuwe, strengere Bazel III-normen te kunnen verteren.

Bron: nieuwsblad.be