Nederland en Turkije trekken geld uit voor vliegtuigindustrie

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft met de Turkse overheid een MOU (Memorandum of Understanding) getekend om de luchtvaartindustrie in beide landen beter met elkaar te laten samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie.
Turks.nl Redactie

Dat meldt Rijksoverheid.

De overeenkomst is ondertekend namens minister Henk Kamp van Economische Zaken.

Versterking band Turkije en Nederland
Het is het eerste MOU dat door het nieuwe kabinet wordt ondertekend, de MOU betekent een versterking van de economische band tussen Turkije en Nederland. Beide landen gaan samen met de sector onderzoeken op welke wijze de luchtvaartindustrieën beter kunnen samenwerken, ondermeer door het uitwisselen van kennis en het houden van gezamenlijke trainingen.

Topsector High Tech Systems
De Nederlandse luchtvaartindustrie levert 16.000 arbeidsplaatsen op en heeft een omzet van ongeveer € 2,5 miljard. Tweederde daarvan komt voor rekening van onderhoud, reparatie en instandhouding en eenderde voor rekening van productie. De sector bestaat uit een 90-tal gespecialiseerde MKB’s, en grotere spelers als Fokker, KLM Engineering and Maintance, en kennisinstituten van wereldformaat zoals het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR) en de TU Delft. De luchtvaartindustrie valt onder de topsector High Tech Systems, 1 van de 9 topsectoren die door het Kabinet worden ondersteund.

Handelsmissie
De ondertekening vond plaats tijdens de handelsmissie van ruim 85 bedrijven die momenteel in Turkije verblijven. Turkije is economisch gezien een belangrijk land voor Nederland. Er zijn 2000 Nederlandse bedrijven in Turkije, die de laatste 6 jaar €15 miljard investeerde in Turkije, dat maakt ons land tot de derde investeerder. NL is de 10e export- en 15e importpartner. De handel is de laatste 10 jaar verdrievoudigd, in 2011 handelden we voor meer dan €5,5 miljard.