Opnieuw meer bijstandsuitkeringen

Het aantal mensen dat in de bijstand zit, is opnieuw gestegen.
Turks.nl Redactie

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 290 duizend bijstandsuitkeringen verstrekt. Dat zijn er tienduizend meer dan een kwartaal eerder. Dat blijkt maandag uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het aantal bijstandsuitkeringen daalde van maart 2005 tot eind 2008, maar zit sindsdien in de lift. De totale stijging vanaf eind 2008 komt uit op 32 duizend uitkeringen.

De grootste stijging doet zich voor bij mannen onder de 27 jaar. Onder hen nam het aantal bijstandsuitkeringen met vijftien procent toe. Zij worden volgens het CBS het eerst ontslagen bij economische tegenslagen. Bovendien hebben ze vaak nog weinig WW-rechten opgebouwd, waardoor ze sneller in de bijstand belanden.

Novum