Startende Turkse ondernemers hebben lef

Het aantal startende ondernemers ligt aan de lage kant in Vlaanderen, maar mensen met een Turkse afkomst hebben wel de lef om een eigen zaak te starten.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit onderzoek van de Gentse Arteveldehogeschool, meldt deredeactie.be.

Turkse starters voldoen vaak niet aan de voorwaarden om een zaak te starten, maar durven de stap wel te zetten. Voor steun doen zij nauwelijks beroep op ondernemersnetwerken als Voka of Unizo, maar maken gebruik van hun eigen informeel netwerk.

Voor het onderzoek werden 13 etnisch-Turkse bouwondernemers geïnterviewd, samen met 15 Turkse horeca-uitbaters en evenveel Vlaamse bedrijven. “Veel Turken zijn actief in de bouwsector, die in tegenstelling tot de horeca of detailhandel veel minder onderzocht werd” vertelt Katrijn Bonne, onderzoekster Bedrijfsmanagement aan de Arteveldehogeschool.

“Het valt op dat etnisch-Turkse ondernemers heel vaak op korte termijn willen starten, vaak zijn het noodzaakondernemers, omdat ze ontevreden zijn over hun huidig werk of geen werk hebben. Ondernemen is dan vaak de enige manier om sociaal vooruit te geraken.” Het blijkt dat ze vaak weinig voorbereid starten, en dat de boekhouder vanaf de opstart een sleutelfiguur is om allerlei vraagstukken op te lossen, en niet enkel de boekhoudkundige. “Hiermee worden de soms beperkte zakelijke ondernemerscompetenties opgevangen.”

Sterk informeel netwerk
Ondanks beperkte opleiding hebben Turkse ondernemers wel veel lef en nemen ze risico’s. “Ze bezitten een grote portie zakelijke creativiteit als ze zelf niet de competenties hebben om iets uit te voeren, door bijvoorbeeld te werken met vennoten, werknemers of onderaannemers”, zegt Reyhan Görgöz, onderzoekster Sociaal Werk aan de Arteveldehogeschool.

“Een andere sterkte is hun informele netwerk van vrienden en andere ondernemers, vaak familie en overwegend Turks. Het is positief dat men elkaar vertrouwt en ondersteunt, maar onderzoek bewees dat wie zich beweegt in gesloten netwerken, minder sociaal mobiel is en daardoor ook minder kans op succes heeft.”

Formele netwerken, zoals Voka en Unizo of Turkse netwerkorganisaties zijn weinig bekend en men doet er ook weinig beroep op. Daar ligt volgens de onderzoekers nog potentieel ter ondersteuning. Om etnische ondernemers te stimuleren tot meer innovatie, wordt met Europese middelen en samen met Starterslabo West-Vlaanderen en Stebo een “toolbox” ontwikkeld.