Topmanagers zoeken nieuwe ondernemers!

Ben jij een jonge  ondernemer en wil jij gecoached worden door een ervaren topmanager uit het Nederlandse bedrijfsleven?
Turks.nl Redactie

Dutch Dream Foundation is een stichting die zich inzet voor de bevordering van het ondernemerschap in Nederland. Voor ons coachingsprogramma Dare to have a Dream zoeken wij  ‘nieuwe ondernemers’ om te inspireren, stimuleren en te ondersteunen bij de groei van hun onderneming.

Dit gebeurt door een intensief coachingsprogramma van een jaar waarin een ervaren topmanager uit de directie of de raad van bestuur van bedrijven als Siemens, KPN, Achmea, ING, Rabobank, Festo, de Staatsloterij, Zeeman, Alfa Accountants, Lely en D-reizen de coach wordt van een jonge ondernemer. Daarnaast doorloopt de deelnemende ondernemer ook een speciaal trainingsprogramma dat gericht is op ondernemen en groei. Aan het einde van het jaar krijgt het beste ondernemer-coach duo een award uitgereikt. Elk jaar is er plaats voor ongeveer 20 ‘nieuwe ondernemers’  die aan een coachende  topmanager gekoppeld worden. Dit programma is uitermate geschikt voor ondernemers die uit de startfase zijn en in de groei- of ontwikkelingsfase zitten.  Zij excelleren in het ondernemen maar hebben steun en versterking nodig in bedrijfsmatige, bestuurlijke en organisatorische zaken.

Ben je een ambitieuze ondernemer en wil je groeien met je onderneming? Treed dan in de voetsporen van Nurettin Gören van Firat Bakkerij, Dennis Yilmaz van de Ocean Audit, Risk & Compliance, Berna Özturk van Silkpack of Dilek Saruhan-Yildiz van SAB Satellite en word ook  gecoached  door een topmanager uit de top van het Nederlandse bedrijfsleven.  Just Dare to have a Dream!!!

Benieuwd of dit programma iets voor je is? Ga voor meer informatie of je aanmelding naar www.daretohaveadream.nl 

Gastartikel