Turken meest ondernemend in Nederland

Eén op de zes nieuwe bedrijven in Nederland wordt opgericht door nieuwe Nederlanders.
Turks.nl Redactie

Het CBS meldt dat er 23 duizend ondernemingen zijn gestart in 2014 door iemand met ten minste één niet-Nederlandse nationaliteit.

Niet-Nederlandse ondernemers zijn doorgaans jonger wanneer ze een bedrijf starten. Zij richten zich op vele sectoren, maar ondernemers van Turkse of Marokkaanse komaf beginnen vaak een eigen supermarkt, vershandel of taxibedrijf. 

De meeste ondernemers met een niet-Nederlandse nationaliteit die in 2014 een bedrijf zijn gestart zijn Turks of Marokkaans. Dat zijn tevens de grootste niet-Nederlandse nationaliteiten. In 2014 zijn ruim 4.500 ondernemers met een Turkse nationaliteit een bedrijf gestart en bijna 2.800 Marokkaanse ondernemers.

Wanneer naar het aandeel ondernemers binnen een bevolkingsgroep wordt gekeken, waren het juist de Oost-Europeanen die in 2014 het vaakst een nieuw bedrijf oprichtten.

Nieuwe ondernemers naar leeftijd:

Aandeel-startende-ondernemers-naar-leeftijdscategorie-en-nationaliteit-2014-16-02-05.jpeg