Verhagen ziet enorm potentieel in Turkije

Hoewel de handel tussen Nederland en Turkije met 200 procent is gestegen in de afgelopen tien jaar, kunnen de handelsbetrekkingen tussen beide landen nog flink worden verbeterd.
Turks.nl Redactie

Dat staat op telegraaf.nl

Nederland is op dit moment slechts de tiende exportpartner van Turkije en het 15e importland. Minister Maxime Verhagen van Economische Zaken heeft dat dinsdag gezegd tijdens een bijeenkomst van Nederlandse en Turkse ondernemers en de Turkse president Abdullah Gül.

Verhagen wees er op dat de handel van Turkije met Rusland en Spanje met 500 procent is toegenomen. Hij zei ook dat veel mensen niet beseffen dat Turkije een van de snelst groeiende economieën in de wereld is, met een jaarlijkse groei van meer dan 8 procent in de laatste jaren. Nederland ligt op dit moment economisch nog licht voor, maar Turkije kan ons volgend jaar voorbijgaan, zei de minister. „Een reusachtige markt met een enorm potentieel, nog vergroot door de mogelijkheid van een EU-lidmaatschap”, aldus Verhagen. Te oordelen naar de gezonde overheidsfinanciën zouden de Turken volgens hem ook klaar zijn voor eurozone.

De minister wees er op dat in Nederland 380.000 personen wonen van Turkse oorsprong. „Zij zijn een van de meest ondernemende gemeenschappen in het land, die naar schatting 18.000 grote en kleine ondernemingen runnen.” Volgens Verhagen vormen de Turken in Nederland „een levende brug tussen beide landen”.

De minister onderstreepte dat vooral voor sectoren waarin Nederland uitblinkt, zoals de agrarische sector, vervoer en water, in Turkije kansen liggen. De Nederlandse overheid biedt hierbij ondersteuning, onder meer door overleg met de Turkse regering over het wegnemen van eventuele handelsbelemmeringen. Zelf leidt Verhagen eind mei een economische missie naar Turkije. De nadruk ligt daarbij op de creatieve, maritieme, veiligheids- en defensiesector. Ook wordt er gewerkt aan een grote missie met kleine en middelgrote ondernemingen in het najaar.

Verhagen spoorde Turkse bedrijven aan in Nederland te investeren. „We hebben een uitstekend zakelijk en fiscaal klimaat en werken voortdurend aan het verbeteren ervan.”

Foto: flickr / EPP