Wereldleiders beloven tekorten terug te dringen

Wereldleiders hebben zich op de G20 achter de belofte van rijke landen geschaard om de staatstekorten in drie jaar te halveren.
Turks.nl Redactie

Dat staat in de afsluitende verklaring van de top twintig van belangrijkste economieën ter wereld.

Hoewel sommigen zich zorgen maken dat te snel bezuinigen de mondiale groei kan afremmen, sloot iedereen zich aan bij de eindverklaring van de top. Naast het terugbrengen van de tekorten moet in 2016 de totale schuldenlast gestabiliseerd zijn. In feite geeft het nieuwe G20-verdrag steun aan wat veel landen al doen, namelijk fiks bezuinigen.

De top trok ook veel actievoerders die protesteerden tegen economische globalisering. De demonstraties verliepen op verschillende plaatsen gewelddadig en meer dan vijfhonderd mensen werden gearresteerd.

Novum/AP