Werkloosheid allochtonen gestegen

Het aantal werklozen onder allochtonen in Nederland is in 2012 sterk gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.
Turks.nl Redactie

Dat meldt de Turkse krant Hurriyet.

Volgens het CBS steeg het werkloosheidspercentage onder allochtonen met 2,4%, wat betekent dat momenteel 15,5% van de allochtone beroepsbevolking zonder werk zit. Onder de autochtone bevolking waren deze percentages respectievelijk 0,8% en 5%. Al jaren zijn niet-westerse allochtonen ongeveer drie maal zo vaak werkloos als autochtonen.

Vooral de jongeren hebben moeite met het vinden van werk. Onder de leeftijdscategorie 15-25 jaar is 28,4% werkloos.  Onder autochtonen was dit percentage weer lager, namelijk 9,8%.

© Turks.nl