Akkoord tussen moslims en Partij voor de Dieren

De moslimpartij NIDA en de lokale afdeling van de Partij voor de Dieren in Rotterdam hebben een gezamenlijke verklaring uitgegeven over het samenvallen van Dierendag en het Offerfeest. 
Turks.nl Redactie

De partijen zeggen ‘bondgenoten’ te zijn in hun strijd voor meer dierenwelzijn. Over de vraag of moslims wel of geen dieren moeten offeren zijn de partijen het niet eens geworden. Zij benadrukken samenwerking te gaan zoeken in een ‘gemeenschappelijke strijd’ en ‘een gezamenlijke stap’.

Dierenbeschermingorganisaties deden een oproep aan moslims om tijdens het Offerfeest dit jaar geen dieren te slachten. Ze spraken van ‘een wrange samenloop van omstandigheden’ en riepen moslims op om geld te geven in plaats van te slachten. 

NIDA vindt dat de oproep duidelijk voorkomt uit dierenliefde en niet uit moslimhaat. Zij zijn het met de Partij voor de Dieren eens dat er meer aandacht moet komen voor dierenwelzijn.

“Wat NIDA betreft niet door te stoppen met offeren, maar juist door extra stil te staan bij onze islamitische inspiratie van waaruit heel veel waarde wordt gehecht aan dierenwelzijn”, zegt fractieleider Nourdin El Ouali.

Het Rotterdamse PvdD-raadslid Jeroen van der Lee zegt daar blij mee te zijn. “Hoewel de PvdD natuurlijk graag zou zien dat moslims geld offeren in plaats van dieren, beschouwen we de oproep van NIDA als een gezamenlijke stap vooruit in een meer ethische benadering van dieren.”