Asscher wil onderzoek naar Turkse religieuze organisaties

Minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, wil onderzoeken of er Turkse organisaties zijn die de integratie van de Turkse gemeenschap in Nederland op een negatieve manier beïnvloeden.
Turks.nl Redactie

Uit de brief die minister Asscher aan de Tweede Kamer schreef, blijkt dat hij vooralsnog de organisatie Milli Görüs, de Suleymanci-beweging en het Turkse presidium voor godsdienstzaken Diyanet onder de loep zal nemen. Hij wil weten hoe deze organisaties aan hun inkomsten komen en of ze nauw met elkaar samenwerken.

Volgens de minister is de Turks Nederlandse gemeenschap meer in zichzelf gekeerd dan andere minderheidsgroepen in Nederland. Daarom moet onderzocht worden of er bepaalde organisaties zijn die de integratie tegenwerken.

Als uit het onderzoek naar voren komt dat deze instanties de integratie inderdaad negatief beïnvloeden, dan zal de minister hen daarop aanspreken.