D66 wil homo’s in grondwet noemen

Homo’s en gehandicapten moeten expliciet in het eerste artikel van de grondwet worden genoemd.
Turks.nl Redactie

Dat bepleitte D66-Kamerlid Boris van der Ham woensdagochtend in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’.

GroenLinks en de Partij van de Arbeid zijn mede-indieners van een initiatiefwetsvoorstel daartoe.

In het eerste artikel staat dat niet mag worden gediscrimineerd op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook. Volgens Van der Ham is bij het opstellen van het artikel besloten seksuele geaardheid en andere zaken niet te noemen omdat dat toen nog gevoelig lag.

“Die discussie moet afgelopen zijn. We moeten duidelijkheid geven”, zei Van der Ham. Hij wees erop dat de vrijheden van homo’s soms onder druk staan en dat het belangrijk is hun rechten vast te leggen.

Door de wet aan te passen kunnen er voor gehandicapten meer mogelijkheden komen om hun gelijk te halen. “Door het artikel aan te passen kan de rechter bijvoorbeeld toetsen of een handicap voor een school reden is geweest iemand te weigeren”, zei Ad Poppelaars van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad in de uitzending.

Van der Ham hoopt een tweederde meerderheid in de Kamer te kunnen halen. Dat is nodig om de grondwet aan te passen. ChristenUnie en SP zeggen volgens hem niet meteen nee tegen het voorstel.