Di Rupo erkent bijdrage Turken en Marokkanen

In zijn beleidsverklaring van dinsdag heeft de Belgische premier Elio Di Rupo de gastarbeiders in de bloemetjes gezet.
Turks.nl Redactie

Dat meldt Zaman Vandaag.

Hij noemde hen een meerwaarde voor de Belgische welvaart. “Beste collega’s, in 2014 zullen we de vijftigste verjaardag vieren van de Turkse en Marokkaanse migratie. Arbeidsovereenkomsten uit het verleden herinneren ons dat de buitenlandse werkkrachten verwelkomd werden door België en dat zij bijgedragen hebben aan onze welvaart. Dat was ook het geval voor mijn vader en de Italiaanse migratiegolf die na de Tweede Wereldoorlog aankwam” concludeerde Di Rupo.

Di Rupo zei dat de kinderen en kleinkinderen van die gastarbeiders volwaardige Belgische burgers geworden zijn. “Ze moeten weten dat mijn regering en heel het land de zware arbeid van hun (groot)ouders erkent”, stelde Di Rupo.

© Turks.nl / Berkay Aras

  • Loading...