Europa verwelkomt resultaat referendum Turkije

De Europese Commissie is tevreden met het resultaat van het referendum in Turkije over een grondwetswijziging.
Turks.nl Redactie

Het “ja” van de Turken is een stap in de goede richting, maar nu moet op het terrein alles nog in de praktijk worden omgezet, luidt het in een reactie.

De uitslag van het referendum toont aan dat de Turken voor hervorming zijn en hun rechten en vrijheden uitgebreid willen zien, stelt bevoegd Europees Commissaris Stefan Füle. Hij wijst er in een mededeling op dat het resultaat een stap in de goede richting is met het oog op de inspanningen die Turkije moet leveren om te kunnen toetreden tot de EU.

“Maar de impact op het terrein zal afhangen van de uitvoering. Er is nog een hele reeks uitvoeringsbesluiten nodig en we zullen de voorbereiding van dichtbij blijven opvolgen”, voegt Füle eraan toe.

Brussel deelt volgens de Europese Commissaris de bezorgdheid van veel Turken dat deze stemming moet gevolgd worden door andere hervormingen die noodzakelijk zijn op het vlak van mensenrechten, vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid, meldt hln.be.