Google komt met zoekmachine partijprogramma’s

Google heeft woensdag een speciale zoekmachine gelanceerd
Turks.nl Redactie

waarmee de volledige programma’s van de politieke partijen kunnen worden doorzocht. Met de zoekmachine kunnen gebruikers standpunten van de partijen met elkaar vergelijken.

Volgens directeur van Google Nederland Pim van der Feltz wordt het web door veel belangengroepen en politieke partijen al gebruikt om potentiële kiezers te informeren. “De partijprogramma-zoekmachine maakt het makkelijker voor kiezers om objectieve en gefundeerde keuzes te maken op basis van wat partijen zelf zeggen, zonder hier advies over uit te brengen.” De programma’s van zestien partijen zijn vanaf donderdag te doorzoeken via www.google.nl/verkiezingsprogrammas2010.

Ook lanceert Google een speciale gadget die online zoektrends rondom de verkiezingen weergeeft. De tool laat zoektrends in drie categorieën zien: lijsttrekkers, grootste partijen en thema’s. De grafieken geven inzicht in het zoekgedrag van Nederlanders en zijn gebaseerd op zoekopdrachten die in Nederland zijn uitgevoerd via de Google zoekmachine. Eerder dit jaar maakte Google voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart een soortgelijke tool.

foto881590

Novum