GroenLinks zet Turk uit partij om steunen Erdogan

GroenLinks-raadslid Ilhan Tekir uit Gorinchem is uit de fractie gezet. Dat zegt partijvoorzitter Marjolein Meijer in een verklaring.
Turks.nl Redactie

Tekir sprak in een interview met de Volkskrant zijn steun uit voor de Turkse president Erdogan en de democratie in Turkije. Dat is bij GroenLinks in het verkeerde keelgat geschoten. Het was een aanleiding om ‘intensieve gesprekken’ te voeren met de raadslid

Volgens GroenLinks is het niet mogelijk dat een vertegenwoordiger van de partij, de AK Partij of Erdogan mag steunen. “Dit maakt dat hij wat ons betreft niet verder kan functioneren als raadslid van GroenLinks”. Wat zijn politieke voorkeur in het buitenland met zijn functioneren als gemeenteraadslid te maken heeft, is onbekend.

Tekir reageert geschokt op Twitter: “Met stomheid geslagen. Zonder pardon, zonder fatsoenlijk gesprek, zonder hoor en wederhoor uit de fractie gezet. GroenLinks onwaardig!’