HDP’er gaat eed in het Koerdisch afleggen.

HDP-parlementariër Feleknas Uca gaat haar eed in het Koerdisch afleggen.
AvatarTurks.nl Redactie

Zij gaf namelijk aan dat de eed, die nieuwe kamerleden moeten afleggen, zowel in het Koerdisch als in het Turks af te leggen moet zijn.

Wie is Uca?
Uca is een van oorsprong Yezidi Koerdische vrouw. De eerste vrouw die in het Turks parlement komt, na in het Europees Parlement te hebben gestaan (namens Die Linke uit Duitsland). Haar familie is 44 jaar geleden uit Batman in Turkije vertrokken naar Duitsland, waar Uca is geboren. Ze spreekt Engels, Koerdisch en Duits. Ondanks dat ze is gekozen voor het Turks parlement, heeft ze aangegeven geen Turks te spreken, maar de taal wel te verstaan.

Wettelijke grondslag
Op grond van artikel 81 van de Turkse Grondwet, moeten parlementsleden de eed afleggen door het genoemde in artikel 81 te citeren. Elk andere vorm van het plegen van de eed werd in het verleden fel verworpen.

Bekende voorbeelden
Leyla Zana deed in 1991 een poging bij het afleggen van haar eed. Ze sloot haar eed af door na haar eed, in het Koerdisch: ‘Ik leg deze eed af in naam van de broederschap van het Turkse en Koerdische volk’ te zeggen. Zij moest haar excuses aanbieden, alles wat buiten de gewoonlijke procedure hoorde terugnemen en de eed opnieuw, op de gewoonlijke manier af te leggen.

Hatip Dicle probeerde het ook op die dag. Hij begon zijn eed door te zeggen dat hij en zijn metgezellen, de eed onder druk van de grondwet aflegden. Ook dit werd niet geaccepteerd en hij moest het opnieuw doen, volgens de gebruikelijke procedure. Namelijk letterlijk het gestelde in artikel 81 van de Grondwet citeren. Niets meer, niet minder.