Inburgeringscursus wordt verplicht voor Turken

Turks.nl Redactie

Het Kabinet is ‘hoopvol‘ over de mogelijkheden om een inburgeringscursus voor Turken verplicht te stellen. Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten in een brief.

Turken hoeven op dit moment geen inburgeringsexamen te doen. Dat komt door een associatieverdrag tussen Turkije en de Europese Unie. Voor Turken gelden qua inburgering dus dezelfde regels als EU-burgers.

Er bestaat de mogelijkheid om dit vrijwillig te doen, maar de kosten daarvan moeten ze zelf betalen, wat een drempel tehoog is. Volgens het kabinet is dat slecht voor de integratie.

Het CDA en D66 menen dat de bepaling uit het EU-verdrag te omzeilen is. Het Europese Hof bepaalde in 2014 namelijk dat schending van het verdrag mogelijk is ‘door een dwingende reden van algemeen belang’. Een verplichte inburgeringscursus voor Turken kwam eind 2018 al ter sprake.

Individuelen

CDA en D66 vinden dat de plicht niet hoeft te gelden voor Turken als groep, maar wel opgelegd kan worden voor individuele nieuwkomers die de taal niet spreken. In de praktijk vallen mogelijk bijna alle Turkse nieuwkomers onder die plicht. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de wens van CDA en D66.