Turks.nl

Kabinet: Immigrant moet binnen drie jaar zijn ingeburgerd

turkse-mannen

Immigranten die moeten inburgeren in Nederland, moeten dat in de toekomst binnen drie jaar doen.

Slagen ze er niet in voor die tijd hun inburgeringsexamen te halen, dan raken ze hun verblijfsvergunning kwijt.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Lenen
Het gaat om uitwerking van het uitgangspunt uit het Regeerakkoord dat migranten en asielzoekers zelf zorg dragen voor hun inburgering.

De maatregel geldt niet voor vreemdelingen die asiel hebben gekregen. Zij krijgen een boete als ze niet op tijd hun examen halen. Kunnen ze dit niet betalen, dan mogen ze het geld lenen.

Eisen
Minister Piet Hein Donner (CDA, Binnenlandse Zaken) heeft donderdag in een brief aan de Tweede Kamer een radicale wijziging van het Nederlandse integratiebeleid voorgesteld.

Donner schrijft in de brief, tot woede van de oppositie, dat niet de staat, maar de immigrant zelf verantwoordelijk is voor zijn integratie in de samenleving.

In het nieuwe integratiebeleid komen de waarden van de Nederlandse samenleving centraal te staan. Daarbij mogen eisen worden gesteld aan immigranten, aldus Donner.

Bron: Elsevier.nl

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl