Kabinet in beroep tegen inburgeringsuitspraak Turken

Het kabinet gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rotterdamse rechter dat Turkse immigranten met een verblijfsvergunning niet onder de inburgeringsplicht vallen.
Turks.nl Redactie

Inburgering helpt Turkse inwoners juist bij het vinden van werk en meedoen in Nederland, vindt minister voor Integratie Eimert van Middelkoop (ChristenUnie).

De rechter velde het oordeel twee weken geleden in een zaak die was aangespannen door twee Turken. In het vonnis staat dat het verplicht opleggen van een inburgeringsexamen aan nieuwkomers, zoals de nieuwe Wet inburgering voorschrijft, strijdig is met Europese verdragen die zijn gesloten met Turkije.

Zo mogen Turkse onderdanen niet meer geld betalen om een verblijfsvergunning te krijgen dan burgers uit de Europese Unie. En het halen van een inburgeringsexamen kost geld. Ook mogen EU-lidstaten geen maatregelen invoeren die de positie van Turkse werknemers op de arbeidsmarkt belemmert. En dat is bij een verplicht inburgeringsexamen het geval, meent de rechtbank.

Van Middelkoop en de gemeenten Rotterdam en Vlaardingen zijn het hier niet mee eens en tekenen hoger beroep aan. “Door deze uitspraak kan juridische onduidelijkheid ontstaan over de verplichting tot inburgering van Turkse inwoners die permanent in Nederland willen blijven of die nog geen Nederlander zijn”, stelt de minister.

De bewindsman is dan ook niet van plan om de verplichte inburgering voor Turkse immigranten af te schaffen. “Los daarvan zouden de Turken zichzelf tekort doen als zij niet zouden inburgeren en het aanbod van een inburgeringscursus van gemeenten zouden afslaan”, aldus Van Middelkoop.

Novum