Kabinet pakt uitkeringen in buitenland aan

Het kabinet gaat vandaag akkoord met het voorstel van minister Henk Kamp (VVD, Sociale Zaken) om de uitkeringen van autochtone en allochtone Nederlanders die buiten Europa wonen, aan te passen.
Turks.nl Redactie

De ministerraad besluit vandaag over het voorstel van minister Kamp.

Woonlandbeginsel
De export van uitkeringen wordt fors beperkt nu de uitkeringen van Nederlanders buiten Europa worden verlaagd naar het niveau van het woonland.

Het ‘woonlandbeginsel’ geldt voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WIA), de nabestaandenuitkering (ANW), de kinderbijslag (AKW) en de extra kinderbijslagmaatregelen voor de lagere inkomens, meldt de Volkskrant.

Marokko en Turkije
Het kabinet oordeelt dat uitkeringen bedoeld zijn voor wie in Nederland woont, dus zo weinig mogelijk mensen buiten Nederland moeten deze steun krijgen.

Het gaat om duizenden uitkeringen. Zo waren er in 2008 ruim vijfduizend kinderbijslagen voor Marokko, bijna 2.500 voor Turkije en ruim 1.300 voor de Verenigde Staten.

Fraude
In het Regeerakkoord staat dat er met deze maatregel per jaar 30 miljoen euro kan worden bezuinigd. VVD, CDA en PVV willen op termijn de betaling van kinderbijslag naar landen buiten de EU helemaal staken.

Discussie over uitkeringen in het buitenland ontstond enkele jaren geleden toen de Sociale Verzekeringsbank meldde dat een groep Turkse en Marokkaanse ouders fraudeerde met dubbele kinderbijslag.

Toen wilden partijen ook al een verbod op de export van kinderbijslag.

De wetswijziging moet ingaan per 1 januari 2012, meldt elsevier.nl

  • Loading...