Kamer gaat praten over ‘hulp bij zelfmoord’

De Tweede Kamer moet gaan praten over het toestaan van hulp aan ouderen die een einde aan hun leven willen maken.
Turks.nl Redactie

 Ruim 116 duizend mensen hebben hun steun betuigd aan het burgerinitiatief ‘Uit vrije wil’.

De steunbetuigingen zijn dinsdag overhandigd aan de Tweede Kamer. Sinds 2006 biedt de Tweede Kamer de mogelijkheid aan mensen om een onderwerp op de agenda te zetten. Daarvoor zijn minstens veertigduizend handtekeningen nodig.

Wanneer het onderwerp daadwerkelijk in de Tweede Kamer wordt besproken, is nog onbekend. Eerst gaat de Kamer onderzoeken of het initiatief aan alle voorwaarden voldoet. Zo worden bijvoorbeeld de steunbetuigingen gecontroleerd. Dat gebeurt niet meer voor de verkiezingen van volgende maand.

De initiatiefnemers van ‘Uit vrije wil’, onder wie de oud-politici Hedy d’Ancona (PvdA) en Frits Bolkestein (VVD), vinden dat ouderen die hun leven voltooid vinden, hulp moeten kunnen krijgen om ‘waardig en vredig’ te kunnen sterven. Zo moeten worden voorkomen dat mensen op eigen houtje zelfmoordpogingen gaan doen.

Novum