Kamer stemt voor verbieden Diyanet ondanks bewezen positieve bijdrage

Een motie om te voorkomen dat Nederlandse moskeeën worden gefinancierd en worden bemand door de Turkse overheid is aangenomen door een nipte kamermeerderheid. 
Turks.nl Redactie

75 kamerleden stemden voor terwijl 67 tegenstemden. De motie kwam van het CDA met de CU en SGP als medeindieners. 

Volgens de indieners zou de Diyanet ‘ongewenste invloed’ uitoefenen op de Turkse samenleving in Nederland door imams te benoemen en te betalen. Dat terwijl uit meerdere onderzoeken blijkt dat de Diyanet een positieve bijdrage levert aan de Turkse samenleving in Nederland. Zij zorgen er onder andere voor dat Turken niet radicaliseren:

“In zijn positie van werkgever van alle imams en moskeepredikers in Turkije is Diyanet in de positie om radicale of anti-loyalistische preken te weren uit de moskeeën. Lange tijd heeft het directoraat de inhoud van de vrijdagpreken centraal vastgesteld.” … “Relevant in dit verband is ook het ‘dempende effect’ dat sterke organisatievorming op radicalisering kan hebben.”

Dinsdag stemden 75 Kamerleden voor en 67 tegen de oproep van het CDA. Opvallend is dat regeringspartij VVD voor stemde en regeringspartij PvdA tegen. Onder de voorstemmers waren behalve CDA en VVD ook de PVV, ChristenUnie en SGP. De D66 stemde tegen.

 Schermafbeelding_2016-09-28_om_12.26.09.png