Kamer vraagt opnieuw om afschaffing Turkse dienstplicht

Een Kamermeerderheid vindt dat het kabinet-Rutte bij Turkije moet aandringen op het vrijstellen van Turks-Nederlandse mannen van de Turkse dienstplicht.
Turks.nl Redactie


Dat bleek woensdagavond in het debat over de begroting van Defensie voor volgend jaar.

De motie van de PvdA werd gesteund door een meerderheid in het parlement. Het is niet de eerste keer dat de Tweede Kamer zich uitspreekt tegen de dienstplicht. Eerdere pogingen van de Nederlandse regering om Turkije op andere gedachten te brengen, liepen op niets uit.

Positief
Minister Hans Hillen (CDA, Defensie) liet weten de motie met een positief advies over te brengen aan zijn collega Uri Rosenthal(VVD, Buitenlandse Zaken).

Turken die buiten Turkije wonen, moeten net als andere Turken hun dienstplicht van vijftien maanden vervullen. Ontlopen is strafbaar. Met het betalen van 5.000 kunnen ze de dienst echter vekorten tot twee weken.

Wellicht kunnen Turken in het buitenland binnenkort door een betaling van 10.000 euro zich volledig vrijkopen. Turkije werkt momenteel aan een wetsvoorstel hiertoe, meldt elsevier.nl