Kinderbijslag moskee-internaten wordt aangepakt

Minsister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, gaat binnen enkele weken regelen dat ouders waarvan de kinderen in moskee-internaten verblijven geen recht meer hebben op dubbele kinderbijslag.
Turks.nl Redactie

Dat meldt nu.nl

Ook de meerderheid in de Kamer vindt dat ouders geen recht hebben op dubbele kinderbijslag  als hun kind buitenshuis verblijft om onderwijs te volgen. De internaten maken geen onderdeel uit van het onderwijssysteem en zodoende kan er dus ook geen sprake zijn van dubbele kinderbijslag.

Tevens vinden de Kamerleden dat er  beter toezicht moet komen op het pedagogisch klimaat van deze instellingen.”Kinderen moeten met andere kinderen in aanraking komen en niet afgeschermd worden. Dat lijkt me niet bevorderlijk voor de integratie”, aldus VVD-Kamerld Azmani.

Azmani is, net als collega Keklik Yucel (PVDA), voorstander voor het beëindigen van de dubbele kinderbijslag, omdat internaten op deze manier indirect door de overheid gefinancierd  zouden worden.  “Dit systeem belemmert integratie en dus kan het niet zo zijn dat je dit als overheid ondersteunt.”