Kuzu legt functies neer, Azarkan neemt over

Turks.nl Redactie

Tunahan Kuzu legt zijn functie als fractievoorzitter van DENK in de Tweede Kamer tijdelijk neer. Hij gaat zich richten op de verdere uitbouw van de partij op lokaal niveau.

Vice-fractievoorzitter Farid Azarkan neemt zijn functie over tot de zomervakantie. Kuzu is naast Tweede Kamerlid ook gemeenteraadslid in Rotterdam.

De partij meldt dat Kuzu met zijn politieke ervaring in deze gemeenten een werkplan gaat opzetten voor de 13 lokale DENK-fracties. Daardoor zal hij het land ingaan.

Partijvoorzitter Selçuk Öztürk zal zich gaan focussen op de verdere uitbouw van de partij. Öztürk gaat de partij voorbereiden op de Provinciale Statenverkiezingen en de verkiezingen voor het Europees Parlement.