#Monddood: PvdA’ers Kuzu & Öztürk uit partij gezet na kritiek

De Turkse PvdA-Kamerleden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk zijn uit de Tweede Kamerfractie en hun partij gezet.
Turks.nl Redactie

Dat heeft PvdA-leider Samsom gezegd na een urenlang fractieberaad. Daarbij waren de twee kamerleden ook aanwezig.

Kuzu en Öztürk hadden kritiek op het integratiebeleid van minister Asscher van Sociale Zaken. De afgelopen periode hield Asscher een onderzoek tegen Turks-Islamitische groeperingen als de Diyanet, Milli Görüs en de Gülenbeweging. Volgens de minister zouden dergelijke organisaties de integratie van Turkse Nederlanders tegenwerken, terwijl uit zijn onderzoek juist blijkt dat de organisaties integratie-bevorderend werken. Ook stellen de organisaties zich op als waakhond tegen extremisme, zegt Asschers onderzoek.

Monddood
“Het is een dieptepunt in de Nederlandse sociaaldemocratie dat gekozen Kamerleden een verklaring moeten ondertekenen die hen monddood moet maken. Dat zullen we niet accepteren”, zeiden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk tegen journalisten. Veel mensen in het land voelen zich volgens hen over integratie niet vertegenwoordigd door de PvdA. Het debat over integratie is “verhard, verruwd en verrechtst”, zeiden ze.

Niet voor het eerst
Het is niet de eerste keer dat de PvdA een vergelijkbare stap zet. In 2006 zette de partij samen met het CDA drie Turkse kandidaat-Kamerleden uit de kieslijst om een afwijkende mening. Zij weigerden toen de Armeense kwestie te erkennen als genocide. 

Turks.nl