‘Naam en logo Denk gestolen’

GGZ Friesland is niet blij met het logo en de naam van de nieuwe beweging van Tunahan Kuzu en Selçuk Öztürk.
Turks.nl Redactie

Dat laten zij weten via een persbericht.

“De politici hebben een naam gekozen die identiek is aan onze naam Denk, onderdeel van GGZ Friesland. Bovendien hebben ze een logo gekozen dat ook qua kleurgebruik en typografie opvallend veel gelijkenissen toont met het logo van Denk basis-GGZ.”

Denk biedt mensen met lichte en matig-ernstige psychische klachten behandeling binnen de generalistische basis GGZ en is sinds 2010 geregistreerd als merk. Het staat geregistreerd in het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendm.

GGZ Friesland eist dat de naam en het logo worden gewijzigd. Zo niet, zullen zij juridische stappen ondernemen.

Reactie
Tunahan Kuzu ontkent dat de naam is gestolen. ‘Het is geen geregistreerd merk’, zegt hij.

  • Loading...