Nederland moet banden met Israël bevriezen

Volgens de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) moet Nederland de economische en militaire betrekkingen met Israël bevriezen of beperken. 
Turks.nl Redactie
Total
Shares

De AIV is een van de belangrijkste Nederlandse adviesorganen voor buitenlands beleid.

De strengere politiek tegen Israël moet de reactie zijn op de vestiging van illegale nederzettingen door Israël op Palestijns grond. Ook moet het verbod op het voeren van gesprekken met Hamas opgeheven worden. Dit om het vastgelopen vredesproces een impuls te geven. Hamas staat nu op de lijst van terroristische organisaties.

Volgens het rapport van AIV hebben westerse landen te lang een houding van gedogen aangenomen tegen Israël. De resoluties van de Veiligheidsraad en de EU-verklaringen bleven te vaak bij woorden. Zo mogen historische banden en verbondenheid met het land geen reden zijn om Israël te ontzien op het punt van het schenden van rechtsregels.

Voor een vredesregeling is volgens de AIV allereerst een rol weggelegd voor de Verenigde Staten. Als dat niet lukt, kan de EU meer dan voorheen aankoersen op een zelfstandig beleid met het internationale recht als solide basis. Voor Nederland ziet de AIV een beperkte rol in het vredesproces.