Nieuw kabinet gaat dubbele nationaliteit afschaffen

Turks.nl Redactie

Het regeerakkoord is na ruim 200 dagen formereren gepresenteerd. VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zullen de komende 4 jaar regeren.

In het regeerakkoord staan ook interessante plannen voor Turkse Nederlanders en toekomstige studenten.

Turkse Nederlanders

Het kabinet bereidt in samenhang voorstellen voor ter modernisering van het nationaliteitsrecht. Het betreft een verruiming van de mogelijkheid van het bezit van meerdere nationaliteiten voor aankomende eerste generatie emigranten en immigranten. Gelijktijdig komt er voor volgende generaties een verplicht keuzemoment dat daadwerkelijk leidt tot het behoud van niet meer dan één nationaliteit.

Dat staat in het regeerakkoord. Daardoor is de kans groot dat de volgende generaties Turkse Nederlanders, die zowel de Turkse als de Nederlandse nationaliteit hebben, moeten gaan kiezen welke nationaliteit ze willen behouden.

Toekomstige studenten

Het nieuwe regeerakkoord brengt geen geweldig nieuws aan de Turkse Nederlander, maar wel aan de toekomstige student.

Interessant voor studenten:
We halveren het collegegeld voor het eerste jaar van het hoger onderwijs (HBO/WO) met ingang van het collegejaar 2018/19.

Vanaf het collegejaar 2018/19 zullen studenten in het HBO en het WO enkel de helft van het collegegeld hoeven te betalen in hun eerste jaar.