Onderhandeling paars-plus hervat

De fractieleiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks hebben dinsdagochtend hun gesprekken hervat
Turks.nl Redactie

over de vorming van een paars-pluskabinet.

Mark Rutte (VVD), Job Cohen (PvdA), Alexander Pechtold (D66) en Femke Halsema schoven rond 10.00 uur in het gebouw van de Eerste Kamer aan bij de informateurs Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA). Ze zullen naar verwachting dooronderhandelen tot het begin van de avond.

De informateurs gaven maandag een toelichting op het verloop van de onderhandelingen tot dusverre. Volgens Rosenthal en Wallage wordt er ‘stevig’ gesproken en de partijen zijn de vrijblijvendheid ver voorbij. Ook de moeilijke dossiers -bezuinigingen, woningmarkt, zorg- liggen al op tafel. Hierover is echter nog geen overeenstemming bereikt.

Over de kans dat een paars-pluskabinet er daadwerkelijk komt, wilde Rosenthal zich niet uitlaten.

Novum