Onderhandelingen over paars-plus van start

De leiders van VVD, PvdA, D66 en GroenLinks beginnen maandagmiddag aan onderhandelingen over de vorming van een kabinet.
Turks.nl Redactie

Dat gebeurt onder leiding van de informateurs Uri Rosenthal (VVD) en Jacques Wallage (PvdA).

Rosenthal en Wallage ontvangen de vier partijleiders om 15.00 uur in het gebouw van de Eerste Kamer. Het is voor het eerst dat er officieel gesproken gaat worden over de inhoud van het coalitieakkoord. Tot nu toe gingen de gesprekken over de vraag wie er met wie wilde praten.

Novum