PvdA en SP: Ook Turken moeten op inburgeringscursus

Nagenoeg alle politici balen van het oordeel van de rechter dat Turken niet verplicht naar een inburgeringscursus hoeven.
Turks.nl Redactie

Zelfs SP en PvdA zijn teleurgesteld.

Volgens PvdA-Kamerlid Jeroen Dijsselbloem moet het ministerie van VROM, waar Integratie onder valt, in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter.

Deal met Turkije
De inburgeringscursus is cruciaal voor een geslaagde integratie, zegt Dijsselbloem tegen de Volkskrant. Turkse immigranten zijn, vanwege een deal tussen Turkije en de EU, niet verplicht naar zo’n cursus te gaan.

‘De rechter hanteert een wonderlijke redenering, namelijk dat het verplicht inburgeren een belemmering vormt voor deelname aan de arbeidsmarkt. Terwijl het inburgeren juist meer kansen creëert.’ Beheersing van de Nederlandse taal geeft juist betere kansen op de arbeidsmarkt, stelt Dijsselbloem.

Jammer
‘Met name taal is belangrijk,’ zegt Kamerlid Sadet Karabulut van de SP.

‘Er is heel wat aan te merken op de inburgering. De kwaliteit kan zeker beter. Maar het moet echt blijven. Ik spreek velen die de cursussen hebben gevolgd die nu zeggen: wat jammer, hadden we dit twintig jaar geleden maar gehad,’ aldus Karabulut tegen de Volkskrant.

Bron: Elsevier