Keklik Yucel en Tanja Jadnanansingh (PvdA) in actie voor hoofddoek

PvdA-collega’s Keklik Yucel en Tanja Jadnanansingh stellen vragen over Rotterdamse stagiaire die werd geweigerd op een school wegens het dragen van een hoofddoek.
Turks.nl Redactie

‘Anti-hoofddoek’
Sommige Turken reageren verbaasd, omdat PvdA’er Keklik Yucel juist onder Turkse Nederlanders bekend staat als politica die fel tegen de hoofddoek staat. Ook steunde zij een onderzoek tegen Turks-Islamitische groeperingen in Nederland. Citaat van haar uitspraak in 2011 over hoofddoeken:

Dat (de hoofddoek) had in de oertijd misschien een functie. Maar kom op zeg, 2011 in een westerse samenleving: de gelijkheid van man en vrouw is zó’n fundament, daar is voor mij geen compromis op mogelijk.

Een Pabo-studente zou alleen stage mogen lopen bij een openbare basisschool als zij haar hoofddoek afdeed. Dat weigerde de studente. PvdA-raadslid Zeki Baran zegt dat de studente wel terecht kon bij een andere stageplaats.


Vragen van de leden Yucel en Jadnanansing (beiden PvdA) aan de minister van OCW over het bericht dat een PABO studente geweigerd zou zijn voor een stage bij een Montessori basisschool vanwege het dragen van en hoofddoek:

1. Klopt het bericht dat er in Rotterdam een Pabo studente op een openbare montessori basisschool geweigerd zou zijn voor een stageplek vanwege het dragen van een hoofddoek?

2. Zijn er meerdere situaties bekend waarin op grond van de aard van de kleding (anders dan gezichtsbedekkend), ook als het voortkomt uit religie of levensovertuiging, studenten worden geweigerd voor een stageplek op een school.

3. Hebben openbare scholen op het punt van kledingeisen voor het personeel dezelfde rechten als bijzondere scholen op religieuze grondslag?

4. Zo ja, hoe wordt dan gegarandeerd dat kledingeisen indirect niet leiden tot discriminatie op grond van religie of levensovertuiging en hoe verhoudt dit zich tot de neutrale karakter van de openbare school?