PvdA wil opheldering Turkse ambassadeur

De PvdA-fractie wil dat minister Timmermans op korte termijn de Turkse ambassadeur in Den Haag uitnodigt voor een gesprek.
Turks.nl Redactie

Naast het overbrengen van de eerder door de minister uitgesproken afkeuring van het buitensporige politieoptreden, dient hij opheldering te vragen over uitspraken die de Turkse vicepremier vandaag heeft gedaan. Vicepremier Arinc zei dat het een optie is om ook het leger in te zetten indien nodig.

De Partij van de Arbeid roept de minister verder op om ook in Europees verband, via Hoge Vertegenwoordiger Ashton, de kwestie aan de orde te stellen en aan te dringen op een snel en diepgravend onderzoek naar het politieoptreden in de voorbije periode.

De wijze waarop de Turkse politie afgelopen weekend de vreedzame demonstranten in Istanbul te lijf ging is buitengewoon schokkend. De vrijheid van meningsuiting, het recht om vreedzaam te demonstreren en de persvrijheid zijn kernwaarden die gerespecteerd moeten worden, zeker in een land dat de ambitie heeft om toe te treden tot de Europese Unie.

De Tweede Kamer heeft vorige week al opheldering gevraagd aan minister Timmermans over het geweld tegen betogers in een aantal Turkse steden. Zowel de Tweede Kamerfractie als de Eurodelegatie heeft daarbij haar bezorgdheid uitgesproken over het geweld en de oplopende spanningen.

  • Loading...