PVV: Overheid moet Joden beschermen

‘De beveiliging van Joodse instellingen zou onder de verantwoordelijkheid van de overheid moeten vallen.’
Turks.nl Redactie

PVV-Kamerlid Joram van Klaveren zal hier vandaag een motie over indienen.

“Het is echt te bizar voor woorden. Joodse instellingen betalen nu in totaal een miljoen euro per jaar aan particuliere beveiliging. Dat kan niet.” Van Klaveren is van mening dat veiligheid een kerntaak is van de staat. De gemeente Amsterdam trekt nu al enkele tonnen per jaar uit voor de beveiliging van Joodse instellingen.

Er moet volgens Van Klaveren ook een onderzoek komen naar antisemitisme binnen de islamitische gemeenschap. De Tweede Kamer zal hier vandaag over discussiëren. “De kern is dat er mensen weggaan uit ons land wegens toenemend antisemitisme.” Volgens de PVV wordt de groeiende Jodenhaat veroorzaakt door de islam. Dat de islam antisemitisch is staat voor de PVV vast.

Van Klaveren maakt zich ook sterk voor extra aandacht op scholen voor de Holocaust. Ook als dat op weerstand stuit bij islamitische scholen, meldt ad.nl.

  • Loading...