PVV’er heeft Turkse nationaliteit

Een PVV’er die vandaag tot lid van Provinciale Staten in Gelderland wordt benoemd, heeft een dubbel paspoort.
Turks.nl Redactie

Petra Kouwenberg heeft de Nederlandse en de Turkse nationaliteit.

Kouwenberg stond op de zesde plaats van de PVV-lijst in Gelderland. De PVV was niet van haar dubbele nationaliteit op de hoogte en volgens de PVV wist de vrouw het zelf ook niet.

Een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie dat bij de provincie is ingeleverd, bracht de dubbele nationaliteit aan het licht. Morgen zet Kouwenberg de procedure in gang om van haar Turkse nationaliteit af te komen.

Motie
PVV-leider Wilders heeft zich de afgelopen jaren kritisch uitgelaten over de dubbele nationaliteit van bewindspersonen en bestuurders.

In 2007 diende hij daarom een motie van afkeuring in tegen de staatssecretarissen Albayrak en Aboutaleb van de PvdA. Volgens Wilders hadden ze de schijn van belangenverstrengeling tegen, maar volgens de andere fracties was de loyaliteit van beide staatssecretarissen boven elke twijfel verheven. De motie werd niet aangenomen.

Vlak na het aantreden van het nieuwe kabinet-Rutte, dat gedoogsteun krijgt van de PVV, werd bekend dat CDA-staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten behalve de Nederlandse ook de Zweedse nationaliteit heeft.

Daarop diende de PVV in de Kamer een motie in waarin haar gevraagd werd die op te geven, maar ook die motie haalde het niet.

Het is nu voor het eerst dat blijkt dat een PVV-er met een politieke functie een dubbele nationaliteit heeft, meldt nos.nl.

  • Loading...