Regering België valt over taaltwist

(Novum/AP) – De Belgische regering van premier Yves Leterme is donderdag gevallen nadat onderhandelingen over het tweetalige kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde op niets uitliepen.
Turks.nl Redactie

De Nederlandstalige Liberalen, een van de vijf coalitiegenoten van Leterme, stapten uit het kabinet. Leterme heeft het ontslag van zijn kabinet bij koning Albert ingediend.

De Belgische vorst accepteerde het ontslag niet direct, maar ging te rade bij belangrijke politici om advies in te winnen over te nemen stappen. Het paleis noemde de politieke crisis ‘ongelegen’, een verwijzing naar de tweede helft van 2010, wanneer België het voorzitterschap van de Europese Unie op zich neemt.

De vrees dat de crisis België ook op Europees en internationaal kan schaden is niet irreëel. De regering van Leterme trad aan op 20 maart 2008 na een politieke patstelling over hetzelfde taalgeschil en toont wederom de politieke instabiliteit van België.

In 2003 besliste het Belgische grondwettelijk hof dat het kiesdistrict Brussel-Halle-Vilvoorde illegaal is omdat het de strenge scheiding van Nederlandstalige en Franstalige districten schond. Het district bestaat uit het tweetalige Brussel, maar ook uit enkele tientallen dorpen in het Nederlandstalige Vlaanderen. Nederlandstalige politici klagen al langer dat Franstalige partijen in Brussel stemmen winnen in Nederlandstalig gebied.

De regering van Leterme kon geen oplossing vinden voor het tweetalige district. Oud-premier Jean-Luc Dehaene stelde voor het district op te delen, maar volgens de Liberalen werkten Franstaligen deze mogelijkheid tegen.