Timmermans bepreekt Syrië met Turkse collega

Minister Timmermans (Buitenlandse Zaken) en zijn Turkse collega Ahmet Davutoglu hebben uitgebreid gesproken over de situatie in Syrië.
Turks.nl Redactie

Zij deden dit tijdens een bilaterale ontmoeting op het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. Belangrijk aspect daarbij was het wapenembargo dat internationaal ter discussie staat. Davutoglu bepleitte dat de EU wapenleveranties aan de legitieme oppositie mogelijk zou moeten maken.

Timmermans: ‘Turkije is een belangrijke gesprekspartner voor Nederland op dit onderwerp. Ik heb heel aandachtig geluisterd naar de visie van mijn collega Davutoglu.’ Als buurland van Syrië is Turkije is zeer nauw betrokken bij het conflict in Syrië. Turkije vangt zo’n 190 duizend vluchtelingen op in kampen en nog eens 150 duizend Syriërs die elders in Turkije verblijven.

Het bilaterale onderwerp over Turkse pleegkinderen in Nederland kwam kort aan de orde. Minister Timmermans constateerde dat onderwerpen waarop de meningen verschillen de bilaterale relatie niet schaden. Timmermans: ‘Hieruit blijkt dat de bilaterale relatie tussen Turkije en Nederland zeer volwassen is. Dat geldt ook voor de relaties tussen de Turkse en Nederlandse gemeenschap.’ Timmermans sprak ook waardering uit voor het initiatief om Nederlanders van Turkse afkomst aan te moedigen zich aan te melden om pleegkinderen op te nemen.

Rijksoverheid

  • Loading...