Timmermans: Gülen achter coup Turkije

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat de Gülen-beweging betrokken is geweest bij de mislukte couppoging in Turkije. Dat zegt eurocommissaris Frans Timmermans in Knack. Timmermans baseert zijn uitspraak op Amerikaans onderzoek.
Turks.nl Redactie

Veel Europese landen vinden dat Turkije niet heeft kunnen aantonen dat Gülenisten de coup heeft gepleegd, terwijl veel Gülen-sympathisante officieren en bestuurders van de beweging dat hebben toegegeven. Volgens Timmermans hebben de Amerikanen wel degelijk aanwijzingen over de rol van Gülen.

Turkije had volgens Timmermans meer steun moeten krijgen van andere landen, direct na de coup. “We hadden toen wat ruimhartiger kunnen zijn in onze steun. Ook Europa heeft onderschat wat daar heeft plaatsgevonden. Het is ondertussen duidelijk dat hetgeen president Erdogan zegt over de rol van de Gülen-beweging in de staatsgreep geen totale onzin is.” Veel Turken vinden dat Europa geen recht heeft van spreken over de aanhoudingen in Turkije, omdat zij geen medeleven toonden voor wat er is gebeurd tijdens de couppoging op 15 juli.

Timmermans is verder positief over de vluchtelingendeal met Turkije. De overeenkomst werkt nog altijd. “De activiteiten van de mensensmokkelaars zijn fors gedaald en als mensen worden uitgewezen uit Griekenland, neemt Turkije hen nog altijd op,” zijn zijn woorden.