Tunahan Kuzu stelt kamervragen n.a.v. PKK-dreiging Nederland

Denk-kamerlid Tunahan Kuzu heeft kamervragen gesteld na vele dreigingen van PKK’ers om aanslagen te plegen in Nederland.
Turks.nl Redactie

Op Facebook werd een filmpje verspreid waarop te zien is dat een PKK-terrorist Turken dreigt te doden in Nederland. Later kreeg de Turks.nl Redactie een bericht waarop een PKK’er dreigt een aanslag te plegen tijdens de demonstraties in Rotterdam, Amsterdam en Den Haag.

“Denk NL roept op om de veiligheid voor Nederlandse burgers met zowel een Turkse, als een Koerdische achtergrond te waarborgen,” zegt Tunahan Kuzu. “Wij roepen de minister op om de terroristische organisatie niet de kans te geven om een wig te drijven tussen inwoners van Nederland met een Turkse en Koerdische achtergrond.”

De vragen van Tunahan Kuzu aan de Minister van Veiligheid en Justitie:

1. Bent u bekend met het bericht ‘Koerdische man uit Duitsland dreigt met massamoord op Turken in Nederland’?
2. Bent u bereid om, eventueel in samenwerking met de Duitse autoriteiten, de identiteit van de persoon in de video te achterhalen? Zo nee, waarom niet?
3. Heeft deze persoon banden met de PKK, een organisatie die binnen de Europese Unie, de NAVO en Nederland op de lijst van terroristische organisaties staat?
4. Is er sprake van activiteiten van de terreurorganisatie PKK in Nederland? Zo ja, welke? En wat gaat u hiertegen doen?
5. Gaat er op dit moment een dreigingsbeeld naar Nederlanders, en in het bijzonder Koerdische en Turkse Nederlanders, uit van de PKK in Nederland? Zo ja, welke maatregelen gaat u hiertegen nemen?
6. Gaat er op dit moment een dreigingsbeeld naar evenementen in zijn algemeenheid, en in het bijzonder naar evenementen van een Turks-Nederlandse of Koerdisch-Nederlandse signatuur, uit van de PKK in Nederland? Zo ja, wat gaat u hier, in samenspraak met de lokale autoriteiten, aan doen?

  • Loading...