Turks.nl

Turkse EU-hoofdonderhandelaar bezoekt Den Haag

egemen-bagis

De EU-hoofdonderhandelaar van Turkije, Egemen Bagis heeft vrijdag eeneen werkbezoek gebracht aan minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken en staatssecretaris Knapen van Europese Zaken en Internationale Samenwerking.

Minister Bagis coördineert namens de Turkse regering de EU-toetredingsonderhandelingen met Turkije.

Minister Rosenthal en staatssecretaris Knapen hebben de Turkse minister Bagis gewezen op het belang van de toetredingscriteria die de Europese Commissie heeft gesteld.

In de onderhandelingen over toetreding tot de EU wil de Turkse regering een nieuw hoofdstuk openen over mededinging. Nederland staat daar positief tegenover, mits Turkije voldoet aan de criteria die de Europese Commissie heeft geformuleerd.

Rosenthal sprak met Bagis ook over ontwikkelingen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, in het bijzonder over Libië.

Knapen besprak met Bagis ook de Terugkeer en Overname-overeenkomst EU-Turkije. Deze overeenkomst is erop gericht om illegale immigratie via onder meer Turkije naar de EU tegen te gaan.

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl